Opis kandydata

Udostępnij:

Technologia VR w edukacji osób mających trudności w nauce

Autorzy
Zofia Hardek
 
Opiekun naukowy
Kinga Lulewicz-Hardek
 
Szkoła
II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej
 
Abstrakt
W projekcie podjęto się stworzenia aplikacji w technologii VR dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.Program pozwala na oryginalną prezentację nauczanego materiału i najlepsze wykorzystanie technik nauczania.Projekt zakłada indywidualne podejście do nauki dla każdego ucznia. W projekcie omówi się jak działa aplikacja.Podda się analizie uczniów szkoły integracyjnej, która przetestuje program.Założono,że aplikacja polepszy wyniki uczniów w nauce i przyspieszy proces przyswajania informacji.Słowa klucze: uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, technologia VR, Techniki uczenia się, spersonalizowany system nauki