REGULAMIN PLEBISCYTU #Bilet na finał 2024 

Postanowienia ogólne: 

 1. Internetowy Plebiscyt #Bilet na finał (zwany dalej Plebiscytem) jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie (00-357), ul. Nowy Świat 60/9. 
  2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie projektu, który weźmie udział w Krajowym Finale Konkursu Explory 2024. 
  3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej biletnafinal.explory.pl. 
  4. Przebiegiem Plebiscytu kierują pracownicy Organizatora. 
  5. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. 

Uczestnicy Plebiscytu: 

 1. Uczestnikami plebiscytu są uczestnicy Półfinału Konkursu Explory 2024 (zwani dalej Uczestnikami), którzy nie zakwalifikowali się do Krajowego Finału Konkursu Explory decyzją jury. 

Nagroda w Plebiscycie: 

 1. Nagrodą w Plebiscycie jest udział w Krajowym Finale Konkursu Explory, który odbędzie się w ramach Gdynia Explory Week 2024. 

Głosowanie: 

 1. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są niepełnoletnie i pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. 
 1. Głosowanie rozpocznie się w dniu 25 czerwca o godz. 10:00 2024 roku i zakończy się 28 czerwca 2024 roku o godz. 23.59. 
 1. Głosowanie odbędzie się drogą internetową – na stronie www.biletnafinal.explory.pl. 
 1. Głosowanie przebiegnie według następujących zasad: 
 • Głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden projekt; 
 • Głosujący może oddać głos klikając przycisk „Oddaję głos”, znajdujący się pod profilem Projektu; 
 • Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email bądź profilu Facebook. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizatora podejmą podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy będą anulowane. 

Wyłonienie i ogłoszenie Laureata Plebiscytu: 

 1. Laureatem plebiscytu zostanie projekt, który zdobędzie najwięcej głosów internautów w czasie głosowania. 
 1. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy. 
 1. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa. 
 1. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu 1 lipca 2024 r. na stronie www.explory.pl oraz w mediach społecznościowych Programu Explory. 

Postanowienia końcowe: 

 1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Plebiscytu należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu. 
 1. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie www.explory.pl 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.