REGULAMIN PLEBISCYTU #biletnafinał 2019

Postanowienia ogólne:

 1. Internetowy Plebiscyt „#biletnafinał”  (zwany dalej Plebiscytem) jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii  (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie (00-341), ul. Radna 12.
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie projektu, który weźmie udział w Krajowym Finale Konkursu Naukowego E(x)plory 2019
 3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej biletnafinal.pl
 4. Przebiegiem Plebiscytu kierują pracownicy Organizatora.
 5. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.

Uczestnicy Plebiscytu:

 1. Uczestnikami plebiscytu są uczestnicy regionalnych etapów Konkursu Naukowego E(x)plory 2019 (zwani dalej Młodymi Naukowcami), którzy nie zakwalifikowali się do Krajowego Finału Konkursu Naukowego E(x)plory decyzją jury.

Nagroda w Plebiscycie:

 1. Nagrodą w Plebiscycie jest udział w Krajowym Finale Konkursu Naukowego E(x)plory, który odbędzie się w ramach Gdynia E(x)plory Week 2019 w dniach 23-25 października 2019 w Gdyni.

Głosowanie:

 1. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są niepełnoletnie i pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
 2. Głosowanie rozpocznie się w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz zakończy się 24 czerwca 2019 roku o godz. 23.59.
 3. Głosowanie odbędzie się drogą internetową – na stronie biletnafinal.pl
 4. Głosowanie przebiegnie według następujących zasad:
 1. Głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden projekt;
 2. Głos można oddać klikając przycisk „Oddaję głos”, znajdujący się pod profilem Projektu;
 3. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email bądź profilu Facebook. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizatora podejmą podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy będą anulowane.

Wyłonienie i ogłoszenie Laureata Plebiscytu:

 1. Laureatem plebiscytu zostanie projekt, który zdobędzie najwięcej głosów internautów.
 2. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy.
 3. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa.
 4. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu 25 czerwca 2019 r.  na stronie biletnafinal.pl

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Plebiscytu należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 2. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie biletnafinal.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.