REGULAMIN PLEBISCYTU #biletnafinał 2023

Postanowienia ogólne:

 1. Internetowy Plebiscyt „#biletnafinał” (zwany dalej Plebiscytem) jest organizowany przez Fundację Zaawansowanych Technologii (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie (00-357), ul. Nowy Świat 60/9.
  2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie projektu, który weźmie udział w Krajowym Finale Konkursu Explory 2023.
  3. Plebiscyt odbywa się na stronie internetowej biletnafinal.explory.pl.
  4. Przebiegiem Plebiscytu kierują pracownicy Organizatora.
  5. W skład Komisji Plebiscytowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.

Uczestnicy Plebiscytu:

 1. Uczestnikami plebiscytu są uczestnicy regionalnych etapów Konkursu Explory 2023 (zwani dalej Uczestnikami), którzy nie zakwalifikowali się do Krajowego Finału Konkursu Explory decyzją jury.

Nagroda w Plebiscycie:

 1. Nagrodą w Plebiscycie jest udział w Krajowym Finale Konkursu Explory, który odbędzie się w ramach Gdynia Explory Week 2023 w dniach 18-20 października 2023 w Gdyni.

Głosowanie:

 1. Do głosowania w Plebiscycie uprawnione są niepełnoletnie i pełnoletnie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania.
 2. Głosowanie rozpocznie się w dniu 26 czerwca o godz. 11:00 2023 roku i zakończy się 30 czerwca 2023 roku o godz. 23.59.
 3. Głosowanie odbędzie się drogą internetową – na stronie www.biletnafinal.explory.pl.
 4. Głosowanie przebiegnie według następujących zasad:
  • Głosujący może oddać tylko jeden głos na jeden projekt;
  • Głosujący może oddać głos klikając przycisk „Oddaję głos”, znajdujący się pod profilem Projektu;
  • Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z adresu email bądź profilu Facebook. Głosy, co do których Komisja Plebiscytowa lub Organizatora podejmą podejrzenie, że zostały oddane w sposób nieregulaminowy będą anulowane.

Wyłonienie i ogłoszenie Laureata Plebiscytu:

 1. Laureatem plebiscytu zostanie projekt, który zdobędzie najwięcej głosów internautów w czasie głosowania.
 2. Przy obliczaniu głosów w ramach Plebiscytu bierze się pod uwagę wszystkie ważne głosy.
 3. Obliczenia głosów dokonuje Komisja Plebiscytowa.
 4. Laureat Plebiscytu zostanie ogłoszony w dniu 3 lipca 2023 r. na stronie www.explory.pl oraz w mediach społecznościowych Programu Explory.

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Plebiscytu należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Plebiscytu.
 2. Regulamin Plebiscytu oraz informacje z nim związane zostaną opublikowane na stronie www.explory.pl
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.