Opis kandydata

Udostępnij:

 
 

Grzyby w otoczeniu

Autorzy
Julia Piętka, Zuzanna Piętka, Helena Żyłka
 
Opiekun naukowy
Anna Haras
 
Szkoła
XXX LO im. Jana Śniadeckiego, XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
 
Abstrakt
Projekt ma na celu sprawdzenie czy w pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie ( klasopracownie, mieszkania, przestrzeń zewnętrzna) znajdują się zarodniki grzybów. Wyniki wskazują na konieczność analizy jakie działania można podjąć w szkolnych pracowniach żeby zminimalizować ryzyko wdychania zarodników grzybów i mykotoksyn. W projekcie również uczennice odnoszą się do praktycznego zastosowania grzybów mogących pojawiać się w przestrzeni mieszkalnej. Metoda badań- hodowla grzybów na pożywce agarowej, pożywki pozostawione na 10 minut w pomieszczeniach.