Opis kandydata

Udostępnij:

Kondensator Energii Cieplnej

Autor

Mateusz Baran

Opiekun naukowy
Magdalena Englart

Szkoła
Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila w Tarnowie,

Abstrakt
Mój projekt zakłada stworzenie urządzenia przetwarzającego energię cieplną z potraw w kuchni na energię elektryczną. Energię tę zgromadzi w akumulatorach, z których będzie można naładować np. telefon. Badałem wpływ połączenia i ułożenia ogniw termoelektrycznych, materiałów termoprzewodzących oraz chłodzenia na efektywność pracy urządzenia. W wyniku badań otrzymałem działający, ale jeszcze nie w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia. W tym kierunku będę prowadził dalsze prace i rozwijał projekt.