Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Water Recovery System

Opiekun naukowy: Katarzyna Uchańska-Łukasik

Szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

Głównym założeniem projektu jest zminimalizowanie zużycia wody pitnej i powtórne wykorzystanie wody odpadowej” generowanej w gospodarstwach domowych. Woda pochodząca z kąpieli i prysznica będzie magazynowana w zbiorniku i powtórnie wykorzystywana do spłukiwania nieczystości w toalecie. Dodatkową funkcją układu będzie odzysk ciepła dla wody wodociągowej zasilającej urządzenia grzewcze ciepłej wody użytkowej. W pierwszej fazie system jest dedykowany dla domów jedno – dwurodzinnych.