Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Sterownik Uniwersalny oparty na Arduino

Opiekun naukowy: Katarzyna Uchańska-Łukasik

Szkoła: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
 
Mój projekt to jak już wspominałem sterownik wielofunkcyjny oparty na platformie Arduino Micro (Atmega32u4) oraz platformy Wemos D1 mini opartej na procesorze (ESP8266) pierwszy moduł arduino odpowiedzialny jest za procedurę wykonawczą tego sterownika, czyli takimi funkcjami jak: kontrola wyprowadzeń na wyjściach/wejściach sterownika, przełączanie przekaźników, kontrola pinów analogowych oraz kontrola dwóch ekspanderów pinów logicznych za pośrednictwem magistrali I2C (komunikacja szeregowa). Moduł Wemos D1 mini odpowiada za przesyłanie dodatkowych informacji do modułu wykonawczego (arduino) za pośrednictwem UART (universal asynchronous receiver-transmitter) wysyła on do modułu wykonawczego takie informacje jak: czas, umożliwia kontrolowanie wyprowadzeń wyprowadzeń sterownika poprzez WIFI.