Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Specjalistyczny quadcopter monitorujący zdrowie roślinności przy pomocy teledetekcji

Opiekun naukowy: Dawid Kotrys

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Celem projektu jest samodzielne skonstruowanie i zbudowanie drona wyposażonego w aparaturę umożliwiającą wykonywanie zdjęć (kamera z odpowiednimi filtrami) oraz napisanie autorskiego programu, który na podstawie wykonanych przez urządzenie zdjęć analizuje roślinność na danym terenie wyznaczając wskaźniki: Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji Roślin (NDVI), Zielony Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji Roślin (GNDVI) i Wskaźnik Zieleni (GI).