Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Analiza genomu i transkryptomu szczepów Bdellovibrio w celu ustalenia potencjalnych związków chemicznych stanowiących alternatywę do antybiotykoterapii w biomimetycznie sfunkcjonalizowanych nanocząstkach

Opiekun naukowy: Roger Sikora

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr.5 im. Polskich Noblistów w Śremie

Bdellovibrio to gram negatywna bakteria posiadajaca zdolność żerowania na patogennych gram-ujemnych bakteriach. Planowana bioinformatyczna analiza wybranych szczepów 

Bdellovibrio porówna fenotypy i genotypy pomiędzy dwoma fazami jej cyklu życiowego, uwzględniając efektywność żerowania poszczegolnych szczepów w trakcie wzrostu w peryplazmie bakterii chorobotwórczych. Wyniki zostaną porównane z metaanaliza w celu zidentyfikowania zwiazków chemicznych unikatowych dla danego szczepu, które umożliwiają funkcjonowanie bakterii jako „żywy antybiotyk” posiadający zdolność zwalczania lekoodpornych bakterii. W końcowym stadium wykryte zwiazki chemiczne zostana zaaplikowane w biomimetycznie sfunkcjonalizowanych nanoczastkach.