Opis kandydata

Udostępnij:

Charakteryzacja drukowanych 3D mikrownęk optycznych w kontekście rozwoju badań fotonicznych

Autorzy

Adam Sienkiewicz
 
Opiekun naukowy
Piotr Fita
 
Szkoła
II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,
 
Abstrakt
Celem projektu było opracowanie prostych technik modyfikowania mikrownęk optycznych. Pozwala ono na dostrajanie do konkretnych częstotliwości rezonansowych, co daje dużą swobodę w prowadzeniu badań. Postawiłem hipotezę, że druk 3D wraz z wykorzystaniem podstawowych metalowych części wykazuje wystarczającą jakość do prowadzenia doświadczeń w tym układzie. Została ona potwierdzona, poprzez określenie dobroci wnęki (miara jakości) równej około 530 oraz zaobserwowanie silnego widma dwufotonowo wzbudzanego laserowania rodaminy B w niej (proces ten wymaga silnych intensywności światła do zajścia, co potwierdziło wysoką wartość konstrukcji).