Opis kandydata

Udostępnij:

Automatyczna podlewaczka

Autorzy
Wiktor Długosz, Stanisław Syrek, Szymon Jakubas
 
Opiekun naukowy
Anna Wojdan
 
Szkoła
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych Technikum nr 4
 
Abstrakt
Projekt zapewnienia roślinom optymalną ilość wody bez ręcznego podlewania. Na podstawie pomiarów wilgotności system decyduje kiedy rozpocząć podlewanie. Czujniki temperatury eliminują narażenie roślin na skrajne temperatury. Każde działanie systemu zostanie zaprogramowane w kontrolerze, który działa na podstawie zdefiniowanych warunków, jak przypisywanie określonych wartości wilgotności, czy temperatury jako punktów odniesienia. Zastosowanie czujników i mikrokontrolera pozwoli na automatyczne i precyzyjne sterowanie podlewaniem, zapewniając zdrowy wzrost roślin bez konieczności stałego monitorowania ich stanu.