Opis kandydata

Udostępnij:

Metale ciężkie w wybranych produktach spożywczych

 
Autorzy
Violetta Świadek
 
Opiekun naukowy
Joanna Heropolitańska-Janik
 
Szkoła
XXX LO im. Jana Śniadeckiego w Warszawie,
 
Abstrakt
W pracy badawczej podjęto próbę określenia zawartości metali ciężkich w produktach spożywczych. Zależało na opracowaniu metod na tyle prostych, aby każdy mógł z nich skorzystać. Wykonano próbę kontrolną i dwukrotną próbę badawczą- badanie laboratoryjne. Metale ciężkie są niebezpieczne dla naszego zdrowia. W badaniu wyszły śladowe ilości metali ciężkich. Istnieje konieczność udoskonalenia metody i edukacji, co pozwoli na kształtowanie zachować prozdrowotnych.