Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: LEAF BLOCK - POLSKI BLOCZEK KOMÓRKOWY Z PELLETEM Z LIŚCI

Opiekun naukowy: Jarosław Gawryś

Szkoła: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

Zaprojektowano bloczek z betonu komórkowego z pelletem roślinnym, który stanowi 40 % jego objętości. Pellet ten jest uzyskiwany ze sprasowanej, odpadowej masy zielonej. Projekt redukuje zużycie betonu i wykorzystuje bioodpady. Bloczek jest zunifikowanym, budowlanym materiałem ściennym, występującym w kilku podstawowych gabarytach, służącym do murowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych – jedno i wielowarstwowych. Posiada najlepszą izolacyjność termiczną – Uc(max) = 0,22 W/(m²·K) dla bloczka typu 400 o wymiarach 24x40x59 cm, w ścianie otynkowanej. Dzięki swojej formie i wykorzystaniu w produkcji linii technologicznej gazobetonu, produkt jest bardzo łatwy w produkcji. Zostały wykonane pierwsze próbki, które posiadają dobre parametry, co potwierdza możliwość wykonania projektu.