Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Chaos przestrzenny w Komorowicach Krakowskich

Opiekun naukowy: Marek Wójtowicz
 
Szkoła: Uniwersytet Jagielloński, Studia Matematyczno-Przyrodnicze w Krakowie
 
Chaos przestrzenny polegający na nieefektywnym wykorzystaniu terenu jest problemem coraz częściej występującym w strukturach osadniczych Polski. Komorowice Krakowskie są dzielnicą Bielska-Białej. W przeciągu ostatnich kilkunastu lat podlegały intensywnym procesom osadniczym. W celu zbadania układu przestrzennego opracowałem mapę użytkowania ziemi oraz przeprowadziłem obserwacje terenowe. Na badanym obszarze stwierdziłem występowanie chaosu przestrzennego. Zidentyfikowałem przyczyny jego powstawania, uwzględniając uwarunkowania prawne. Określiłem negatywne skutki badanego zjawiska. W ostatnim rozdziale przedstawiłem propozycje rozwiązania problemu i minimalizacji jego negatywnych skutków, co może przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju Komorowic Krakowskich.