Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Diody na odwrót

Opiekun naukowy: Barbara Szymańska-Markowska

Szkoła: Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach

Celem projektu jest zbadanie właściwości diody LED jako źródła zasilania, efektów z tym związanych oraz możliwości jej zastosowania do stworzenia paneli fotowoltaicznych o niskiej mocy. Dodatkowo projekt bada ewentualne nieituicyjne mechanizmy, które zachodzą przy użyciu diody LED jako źródła zasilania.