Opis kandydata

Udostępnij:

Różnorodność oraz antybiotykooporność bakterii w zbiornikach wodnych w Gdańsku

Autorzy
Paweł Ciesielski
 
Opiekun naukowy
Ewa Zabłotna
 
Szkoła
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte,
 
Abstrakt
Głównym założenie: sprawdzenie wpływu antropogenizacji zbiorników wodnych w Gdańsku na rozwój antybiotykooporności oraz zwrócenie uwagi na problem szerzenia się antybiotykooporności. Metody użyte: hodowla na podłożu na LA, konserwacja w roztworze BS, oznaczanie przez „DNA Marker 3”, PCR, EPPIC, sekwencjonowanie. Kolonie były porównywane ze szczepem E. coli DH5α™. Eksperyment wciąż trwa, można natomiast już stwierdzić, że zmiany sezonowe wpływają na zróżnicowanie bakterii. Ponadto zbiorniki charakteryzujące się dużą antropogenizacją wykazują zauważalny wzrost w liczbie antybiotykoodpornych szczepów oraz w prędkości jej nabywania.