Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ faz Księżyca na wydajność mleczną oraz reprodukcję bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej

Opiekun naukowy: Grzegorz Załęcki

Szkoła: Uniwersyteckie XII Liceum Ogólnokształcące im.Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

 

Celem projektu było dokonanie charakterystyki wpływu faz Księżyca na wydajność mleczną oraz reprodukcję krów mlecznych. Analizie poddano zagadnienia takie jak;

skuteczność inseminacji, natężenie występujących rui oraz zależność mleczności od daty udoju i daty narodzin. Badanie obejmowało łącznie 390 sztuk bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Wykazano znaczne różnice w badanych wskaźnikach zależnie od obserwowanej fazy Księżyca. Na podstawie wyników obserwacji możliwe jest unowocześnienie hodowli.