Opis kandydata

Udostępnij:

Czy dżdżownice mogą zwalczyć mikroplastik?

Autorzy

Nikola Dyląg
 
Opiekun naukowy
Agata Kurek
 
Szkoła
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie,
 
Abstrakt
Mikroplastik jest w morzach, ale i w kranówce, wewnątrz różnych organizmów wodnych i lądowych, również w ludzkim organizmie. Przekazywany jest w łańcuchu pokarmowym. Powoduje np. problemy z płodnością u ryb, przedostaje się do mięśni i krwioobiegu. Może uszkadzać komórki, także ludzkie. Dżdżownice wykorzystuje się często do oczyszczania środowiska z toksycznych substancji, też z metali ciężkich. Może uda się użyć niektóre gatunki do przetwarzania mikroplastiku i jego rozkładu. Celem jest zbadanie zawartości mikroplastiku w przetworzonej przez dżdżownice glebie oraz ocena zdolności komórek celomy do pochłaniania i niszczenia mikroplastiku.