Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Ręczna Wyrzutnia Elektromagnetyczna

Opiekun naukowy: Kazimierz Okraszewski

Szkoła: Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie

Ręczna Wyrzutnia Elektromagnetyczna to przenośne urządzenie służące do demonstrowania efektu oddziaływania pola elektromagnetyczne na obiekty ferromagnetyczne wprawiając je w ruch postępowy. Założeniem projektu jest sprawdzenie czy podobne konstrukcje, oczywiście na większą skale są w stanie służyć do efektywnego transportowania dóbr oraz pasażerów. Urządzenie wprawia obiekty w ruch postępowy za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego emitowanego przez cewki rozpędowe. Przy ustawieniu lufy obiektu zgodnie z osią równoległą do podłoża na wysokości 5 cm, obiekt rozpędzony opadnie na ziemię po średnio 6m od końca lufy. Wyrzutnia to jedynie prototyp, lecz uważam, że może znaleźć zastosowanie w transporcie np. kolei elektromagnetycznej bądź Hyperloop.