Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: EduGen - szkolny test na genotyp chronotypu rannego ptaszka i nocnej sowy mający na celu poprawę produktywności i jakości życia uczniów

Opiekun naukowy: Agata Bury, Adam Master

Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Projekt wykorzystuje metody medycyny molekularnej w rozwijającej się edukacji spersonalizowanej, której celem jest zidentyfikowanie i wykorzystanie personalnych cech genetycznych uczniów w celu poprawy ich produktywności, ułatwienia rozwoju przyszłej kariery zawodowej, a w konsekwencji poprawy jakości ich życia. Rytm okołodobowy to podstawowy proces biologiczny regulujący stan snu i czuwania, którego zaburzenie może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju psychosomatycznego uczniów, jak również chorób cywilizacyjnych. Produktem niniejszej pracy jest genetyczny test identyfikujący chronotyp rannego ptaszka, nocnej sowy oraz innych cech uczniów takich jak cechy poznawcze i eksploracyjne, zasocjowanych ze zmiennymi SNP w DNA. EduTest może poprawić m.in. samoocenę i produktywność uczniów.