Opis kandydata

Udostępnij:

Wpływ placówek wsparcia dziennego na funkcjonowanie osób starszych w środowisku lokalnym

 
Autorzy
Maja Żeliźniak, Laura Jałowiecka, Zuzanna Staś
 
Opiekun naukowy
Jolanta Koj
 
Szkoła
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu
 
Abstrakt
Projekt skupia się na analizie wpływu ośrodków dziennego pobytu na funkcjonowanie seniorów w społeczeństwie. Badanie obejmuje ocenę korzyści dla uczestników, takich jak poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego, społeczna integracja oraz wsparcie opiekuńcze. Dodatkowo, projekt obejmuje porównawczą analizę dwóch modeli ośrodków dziennego pobytu, biorąc pod uwagę różnice kulturowe i społeczne. Przeprowadziliśmy ankiety wśród seniorów, które ukazały, że osoby starsze potrzebują towarzystwa oraz odpowiedniego zagospodarowania czasu. Zbadaliśmy również opinię personelu ośrodków, aby zrozumieć co wpływa na skuteczność placówek.