Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wykrywacz trujących grzybów

Opiekun naukowy: Piotr Krzyszczyk

Szkoła: Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 

Projekt (wykrywacz trujących grzybów) w założeniu ma polegać na stworzeniu poręcznego urządzenia, które będzie sprawdzać czy dany grzyb jest trujący czy też nie. Pozwoliłoby to osobom mniej doświadczonym w zbieraniu grzybów upewnić się czy nie trafili na grzyba, którego zjedzenie skończyłoby się zatruciem pokarmowym albo miałoby groźniejsze skutki.