Opis kandydata

Udostępnij:

Wykorzystanie potencjału komór ciśnieniowych w uprawie roślin

Autorzy
Julia Wyrwas
 
Opiekun naukowy
Maria Kołłupajło
 
Szkoła
Policealna Szkoła "Cosinus I" w Warszawie,
 
Abstrakt
Projekt pozwoli ocenić wpływ podwyższonego ciśnienia na wchłanianie przez rośliny dwutlenku węgla dzięki uprawie w komorze ciśnieniowej. Projekt zakłada przeprowadzenie prób różniących się od siebie ciśnieniem, podczas których w jednakowym schemacie modyfikowana będzie zawartość dwutlenku węgla. Cały eksperyment będzie porównywany do prób kontrolnych. Przeprowadzane badania pokażą zależność pomiędzy zwiększonym ciśnieniem i zawartością CO2 a procesami wzrostu i rozwoju roślin. Próby pozwolą na jakościowe i ilościowe powiązanie wyników.