Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Osobista medyczna opaska alarmowa

Opiekun naukowy: Magdalena Osial, Agnieszka Pręgowska
 
Szkoła: XVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie
 
Rozwój nowych technologii oraz miniaturyzacja sprawiły, że urządzenia przenośne takie jak inteligentne zegarki, smartfony, pulsoksymetry stały się elementem życia codziennego. Myśląc o bezpieczeństwie osób, których stan zdrowia wymaga ciągłego monitorowania, stworzyliśmy osobistą medyczną opaskę alarmową. Urządzenie umożliwia monitorowanie parametrów zdrowotnych tj. puls, poziom glukozy, poziom kwasu mlekowego na skórze i wiele innych, ale również w sytuacji zagrożenia życia, wezwanie pomocy. Opaska jest wyposażona w czujniki przeprowadzające nieinwazyjny pomiar ww. parametrów i na ich podstawie zwraca informacje o jego aktualnym stanie zdrowia. Urządzenie zapewnia stacjonarne i zdalne monitorowanie użytkownika oraz identyfikację potencjalnych jednostek chorobowych.