Opis kandydata

Udostępnij:

WasteWise: Mądra Technologia dla Odpadów

Autorzy

Jakub Pryszczewski, Maciej Szewczak
 
Opiekun naukowy
Mateusz Nawrot
 
Szkoła
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
 
Abstrakt
"WasteWise" to innowacyjne urządzenie służące do efektywnej segregacji odpadów. Wykorzystując technologię rozpoznawania obrazu opartą na AI, system automatycznie identyfikuje i sortuje odpady do odpowiednich kategorii. Metody badawcze obejmowały projektowanie algorytmów, testy rozpoznawania materiałów oraz analizę wydajności segregacji. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność systemu w klasyfikacji odpadów, co przyczynia się do zwiększenia ilości surowców poddawanych recyklingowi. Projekt "WasteWise" demonstruje potencjał zastosowania AI w zarządzaniu odpadami, oferując rozwiązanie wspierające ekologiczne podejście do gospodarki odpadami.