Opis kandydata

Udostępnij:

VisionBag

 

Autorzy
Jakub Lebica, Franciszek Kasperski
 
Opiekun naukowy
Monika Puchała
 
Szkoła
Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku
 
Abstrakt
Głównym założeniem projektu jest zwiększenie niezależności osób niewidomych lub niedowidzących, poprzez umieszczenie w torebce zakładanej na pasek dalmierzy ultradźwiękowych, które będą wykrywać zbliżające się przeszkody, a następnie informować o zbliżających się zagrożeniach użytkownika. Nasz projekt mamy zamiar oprzeć o mikrokontrolery Arduino, które będą przesyłały informacje o lokalizacji użytkownika, do aplikacji mobilnej dzięki, której opiekun będzie mógł śledzić położenie swojego podopiecznego. VisionBag wyposażony zostanie w głośniki alarmowe z regulowaną głośnością, które będą informować o zagrożeniach oraz o ich kierunku.