Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Akweny portowe i miejskie szansą na ekologiczną reurbanizację centrum miast

Opiekun naukowy: Jakub Gronek

Szkoła: Szkoła: III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Celem projektu jest stworzenie osiedli mieszkalnych umieszczonych na wodzie, na obszarach dawnych akwenów portowych i nieużywanych zbiorników wodnych, z zastosowaniem technologii i innowacji nastawionych na możliwie najbardziej ekologiczne rozwiązania. Koncept zakłada m.in. zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Budynki będą spełniać standardy domu pasywnego. Projekt jest powiązany z koncepcją rewitalizacji obszarów poportowych oraz reurbanizacji centrów miast. Jest odpowiedzią na problem zagospodarowania terenów powstałych w wyniku postępu technicznego i rozwoju przemysłowego portów oraz braku wystarczającej ilości miejsc zamieszkania w obrębie miast. Jest również szansą na wzbogacenie krajobrazu terenów dawnych obszarów portowych.