Opis kandydata

Udostępnij:

System Percepcji Dla Autonomicznych Robotów Wykorzystujący Algorytmy Wizji Komputerowej 2D i 3D

Autorzy

Daniel Pilch
 
Opiekun naukowy
Agnieszka Pilch
 
Szkoła
I Liceum w Chmurze
 
Abstrakt
Projekt koncentruje się na budowie systemu percepcji dla autonomicznych robotów, takich jak pojazdy samojezdne, łaziki marsjańskie i roboty humoidalne. System ten umożliwi robotom analizę otoczenia, wykrywanie przeszkód oraz planowanie tras, korzystając z kamer, lidarów i algorytmów detekcji obiektów 3D. Eksploracja Marsa wymaga autonomicznego działania robotów, z uwagi na opóźnienia w komunikacji. Drony muszą zdolność samodzielnego eksplorowania. Adaptacja sensorów i algorytmów do specyfiki środowiska jest kluczowa dla efektywnej percepcji. Aktualne prace skupiają się na optymalizacji tych rozwiązań dla różnych typów robotów.