Opis kandydata

Udostępnij:

Optymalizacja procesu fermentacji alkoholowej

 
Autorzy
Amelia Łaszenkow, Wiktoria Gacoń, Iga Szadura
 
Opiekun naukowy
Bartłomiej Puciłowski
 
Szkoła
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie
 
Abstrakt
Optymalizacja procesu fermentacji alkoholowej ma na celu dobór odpowiednich warunków prowadzenia reakcji rozkładu cukrów przez drożdże. Na intensywność procesu fermentacji wpływa między innymi rodzaj wykorzystanego substratu oraz jego stężenie. Jako organizm modelowy wykorzystano liofilizowane drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisiae). Po przeprowadzeniu serii eksperymentów wyciągnięto wnioski, iż każdy z wymienionych czynników wywiera istotny wpływ na badany proces.