Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ faz księżyca na kiełkowanie ziarniaków pszenicy

Opiekun naukowy: Joanna Gabral-Kwiecień, Małgorzata Antonowicz

Szkoła: XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

Celem projektu jest określenie wpływu faz księżyca na efektywność kiełkowania oraz wzrost pszenicy. Założyłam, że najbardziej odpowiednim czasem do wysiewu ziarniaków jest tzw. księżyc przybywający. Celem badania jest określenie zależności między kiełkowaniem nasion a rytmem miesięcznym Księżyca. Codziennie (w kolejnych dniach rytmu księżycowego) przez 28 dni w stałej porze wysiewam po 100 ziarniaków pszenicy, zapewniając im jednakowe warunki i obserwuję kiełkowanie nasion. Po 2 tygodniach zliczę liczbę osobników i określę, czy faza księżyca, w której dochodzi do wysiewania nasion wpływa na liczbę nasion, które wykiełkowały oraz jakość roślin. Przewiduję, że najwięcej nasion wykiełkuje między nowiem i pełnią, co może świadczyć o najlepszym czasie do wysiewu pszenicy.