Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Badanie wpływu różnych warunków hodowli larw Barciaka Większego na możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego.

Opiekun naukowy: Jerzy Maduzia, Lidia Gajdzik

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

Zastanawialiśmy się nad tym jak funkcjonuje organizm larw. Zdecydowaliśmy rozpocząć dwa badania. Pierwsze, wpływ temperatury na larwy i utylizacje polietylenu. Drugie, wpływ różnego dawkowania wosku pszczelego i polietylenu na przeżywalność larw i ilość zużytego PE. Badania były przeprowadzane w warunkach domowych, każde było prowadzone w 3 terrariach. wnioski badania 1: Larwy z pierwszego terrarium hodowane w temperaturze 24°C przetworzyły najwięcej foli polietylenowej niż w pozostałych dwóch próbach badawczych. Wnioski badania 2: Badanie drugie, pozwoliło nam udowodnić, że larwy dokarmiane pokarmem podstawowym (woskiem pszczelim) przeżywają w 81 %. Większy ubytek masy folii polietylenowej zaobserwowano w terrarium, w którym stosunek wosku pszczelego do folii polietylenowej wynosił 1:1