Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Modułowe stanowisko do wykonywania doświadczeń fizycznych, wspomagane komputerowo. Instrukcje do ćwiczeń z różnych dziedzin fizyki

Opiekun naukowy: Andrzej Wrona, Anna Piotrowska

Szkoła: Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie, Technikum Łączności im. prof. dr inż. Janusza Groszkowskiego w Warszawie

W ramach projektu pracujemy na stanowiskiem umożliwiającym wykonywanie konkretnych doświadczeń fizycznych w prosty sposób. Na przykład jednym z ćwiczeń wykonywanym na tym stanowisku jest doświadczenie ilustrujące występowanie siły odśrodkowej. Mówiąc w skrócie, to w tym doświadczeniu chcemy zaprezentować zależności między siłami działającymi na dane ciało fizyczne (np. samochodzik) poruszający się z różnymi prędkościami. Na stanowisku wyposażonym w odpowiednie czujniki, jest możliwość dokładnego zmierzenia wartości konkretnych wielkości fizycznych, uciążliwych do wyznaczenia w warunkach szkolnych. Ważnym elementem w naszym doświadczeniu, działającym pozytywnie na wyobraźnię ucznia, jest stworzenie prezentacji graficznej danego zjawiska fizycznego realizowanego w rzeczywistości.