Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Synteza i zastosowanie "zielonego utleniacza" do unieszkodliwiania odpadów z formaldehydem

Opiekun naukowy:

Alina Mika-Bektaş

 

Szkoła: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

W toku wytwarzania obwodów drukowanych do produkcji urządzeń elektronicznych powstają zużyte kąpiele procesowe zawierające formaldehyd, które muszą być unieszkodliwiane w kontekście ich potencjalnego negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Projekt będzie polegał na syntezie zielonego utleniacza (żelazianu(VI) potasu, K2FeO4), optymalizacji jego wykorzystania do unieszkodliwiania kąpieli poprocesowej pochodzącej z produkcji płytek drukowanych oraz na wykonaniu badań toksykologicznych.