Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Relacje między czasem snu, pojemnością pamięci roboczej i częstością błądzenia myślami u nastolatków

Opiekun naukowy: Krystian Barzykowski

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach

W projekcie zbadałem, czy czas i jakość snu są u nastolatków związane z pojemnością pamięci roboczej i częstością błądzenia myślami. Za pomocą autorskich adaptacji zadań i kwestionariuszy stosowanych w psychologii poznawczej przebadałem 162 osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych. Wyniki badania wskazują, że decydującą rolę w zakresie relacji między snem a błądzeniem myślami odgrywa nie sama ilość snu, ale przede wszystkim jego jakość. Wyniki te mogą mieć istotne znaczenie dla edukacji.