Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Badanie właściwości rozkładu związków kompleksowych cyjanków przez grzyby z gatunku Fusarium solani

Opiekun naukowy: Agata Kurek

Szkoła: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

 

Mój projekt polega na przeprowadzeniu badania właściwości rozkładu związków kompleksowych cyjanków z zanieczyszczonych gleb (rejony dawnych rafinerii i manufaktur), przez grzyby z gatunku Fusarium solani wytwarzanej enzym hydrataza cyjankowa pozwalający na asymilację cyjanków przez mikroorganizmy i użycie ich do własnego wzrostu.