Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ wykaszania roślinności na liczebność bobrka trójlistkowego oraz kukułek na mechowisku

Opiekun naukowy: Bożena Kmiecik

Szkoła: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu

 

Projekt polega na przedstawieniu pozytywnego wpływu koszenia roślinności zielnej oraz wycinania gatunków lekkonasiennych na siedliskach nieleśnych na liczebność populacji gatunków objętych ochroną gatunkową i cennych dla zachowania różnorodności biologicznej sieci obszarów Natura 2000. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność regularnego wykaszania jako części planu zadań ochronnych przeprowadzonych dla poprawy stanu liczebnego populacji badanych gatunków.