Opis kandydata

Udostępnij:

Energia pod nadzorem - System monitorowania i zarządzania zużyciem energii elektrycznej

 
Autorzy
Oliwier Adamczyk
 
Opiekun naukowy
Katarzyna Grabowska, Tomasz Pakosz
 
Szkoła
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu,
 
Abstrakt
System składa się z urządzeń zbierających informacje o pobieranej energii elektrycznej poszczególnych odbiorników oraz oprogramowania gromadzącego i przetwarzającego te dane. Urządzenia są w formie adapterów wpinanych do gniazdek. Jedno z urządzeń pełni funkcję routera, który udostępnia sieć pozostałym adapterom w razie braku domowego Internetu. Adapter mierzy i przesyła informacje o energii zużywanej przez odbiornik do oprogramowania. Dane zapisywane są w bazie danych. Aplikacja pobiera, przetwarza i wizualizuje zużycie energii w poszczególnych odbiornikach na określonym przedziale czasowym. Aplikacja umożliwia zdalne wyłączenie odbiornika.