Opis kandydata

Udostępnij:

Natalia Choruża, Zuzanna Łempicka, Maja Jasińska

Czym są „warunki wspierające ucznia w rozwoju”? Obraz współczesnej szkoły w doświadczeniach uczniów

Opiekun naukowy: Agnieszka Iłendo-Milewska

Szkoła: Prywatna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Treść niniejszego projektu koncentruje się wokół założenia, iż efektywne funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym wymaga doświadczania przez nich warunków wspierających ich rozwój. Zatem zasadne staje się postawienie pytania: w jakim zakresie współczesna szkoła zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju? Podstawą teoretyczną projektu jest koncepcja psychologii humanistycznej oraz teoria kontaktu pomocnego Lawrence’a Brammera. W projekcie wykorzystano kwestionariusz Ocena Zajęć – U oraz Kwestionariusz Podstawowych Potrzeb Psychologicznych. Badania zaplanowane zostały na miesiące listopad 2018-styczeń 2019 w trzech wybranych losowo szkołach podstawowych miasta Białegostoku, wśród grupy 300 uczniów klas VII i VIII.

Słowa kluczowe: wspieranie ucznia w rozwoju, szkoła, atmosfera.