Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Jak niskie napięcie wpływa na wylęgarność, podziały jaj, wzrost i rozwój larw Artemia salina?

Opiekun naukowy: dr Monika Kozłowska

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Celem pracy jest ustalenie czy prąd elektryczny wpływa na rozwój Artemia salina. Doświadczenie (powtórzone 3-krotnie) polega na poddawaniu jaj i larw stałemu napięciu 19V i 38V przez określony czas, co dobę. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wykazanie skuteczności napięcia elektrycznego przy zwiększaniu częstotliwości podziałów komórkowych może przyczynić się do jego zastosowania jako środka stymulującego wzrost hodowli komórkowych w laboratoriach,  co znacznie usprawniłoby przebieg badań naukowych oraz mogłoby odegrać kluczowa rolę w przyszłej hodowli organów. Ponadto zastosowanie niskiego napięcia w hodowlach zwierząt w celu przyspieszenia ich wzrostu znacznie obniżyłoby koszty hodowli, a napięcie mogłoby zastąpić stosowane obecnie w celu symulacji wzrostu szkodliwe karmy.