Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: KittyUniverse

Opiekun naukowy: mgr. inż. Marek Braun

Szkoła: Zespół Szkół im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy

Projekt KittyUniverse to system informatyczno-elektroniczny umożliwiający interakcję człowieka ze zwierzętami przez Internet. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do wspierania zwierząt i wpływania na poprawę warunków ich życia, szczególnie w schroniskach, jak też urozmaicenie życia osób, a szczególnie dzieci w szpitalach, tak aby mogły bawić się ze zwierzętami nie będąc fizycznie w schronisku. Cel zostanie zrealizowany poprzez montaż elektroniczno-informatycznego systemu w schronisku, który będzie się składał z inteligentnych zabawek sterowanych komputerowo, autonomicznych karmników z indywidualnym harmonogramem żywieniowym dla każdego zwierzęcia, jak również kamer, które będą w czasie rzeczywistym przekazywać obraz do użytkownika, który wchodzi w interakcję ze zwierzęciem.