Opis kandydata

Udostępnij:

Mateusz Gabor, Tomasz Płudowski, Magdalena Kiernozek

Wpływ jonów nieorganicznych na intensywność fermentacji alkoholowej w drożdżach piekarniczych gatunku Saccharomyces cervisiae

Opiekun naukowy: Natliya Marchyk

Szkoła: Akademeia High School, Abbots Bromley School (Mateusz Gabor)

Celem badania było określenie wpływu jonów srebra (Ag+),  magnezu (Mg2+) i azotanowych (V) (NO3-), a w przyszłości także innych jonów nieorganicznych, na intensywność fermentacji przeprowadzanej przez drożdże piekarnicze (Saccharomyces cervisiae). Intensywność fermentacji była badana poprzez mierzenie zmian w stężeniu dwutlenku węgla wewnątrz środowiska reakcyjnego. Uzyskane wyniki wskazują na to, że żadna kombinacja jonów użyta w badaniu nie wpływała negatywnie na intensywność fermentacji. Jony magnezu i azotanowe (V) zwiększały intensywność fermentacji w przypadku każdej użytej kombinacji jonów. Zebrane dane dotyczące jonów srebra nie są jednoznaczne i nie da się w nich dostrzec żadnego trendu. Stanowi to wyznacznik kierunku przyszłych badań.