Opis kandydata

Udostępnij:

Filip Szykuła, Stefan Rucki

Guardian Watch - zegarek dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera

Opiekun naukowy: Sławomir Szykuła

Szkoła: Politechnika Warszawska, Zespół Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickie (Stefan Rucki)

Założeniem projektu jest stworzenie urządzenia, które przybierając formę zegarka, pozwoli czuwać nad osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera dążąc do zmniejszenia wymaganej nad nimi kontroli. Monitorowane są parametry takie jak lokalizacja użytkownika, jego pozycja, tętno czy dźwięki otoczenia. W przypadku wykrycia sytuacji alarmowej takiej jak zaginięcie, upadek czy niebezpieczna akcja serca, urządzenie powiadamia o sytuacji zaufane kontakty - członków rodziny czy opiekunów - przekazując za pomocą dedykowanej aplikacji najważniejsze informacje pozwalające na udzielenie pomocy. Prace nad projektem są na zaawansowanym etapie. Powstał już prototyp urządzenia o części funkcjonalności - analizie lokalizacji oraz postawy użytkownika. Trwają prace nad wdrożeniem pozostałych funkcjonalności.