Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Badanie kinetyki reakcji miedzi z kwasem azotowym (V) w różnych warunkach stężeniowych i temperaturowych

Opiekun naukowy: Jerzy Maduzia, Lidia Gajdzik, Barbara Halska

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju

Założeniem naszego projektu jest zbadanie zachowania się miedzi wobec kwasu azotowego (V). Informacje zawarte w źródłach naukowych są oparte tylko na reakcji metalu z rozcieńczonym i stężonym kwasem azotowym (V). Chcemy sporządzić bardzo dokładne badania i sprawdzić jak zachowuje się miedź w kwasie azotowym (V) o różnych stężeniach i warunkach temperaturowych. W tym celu chcielibyśmy zrealizować nasz projekt we współpracy z Wydziałem Chemii na Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w którym będziemy mieli możliwość korzystania z laboratoriów naukowych, aparatury wysokiej klasy do identyfikacji substancji gazowych. Dla wzbogacenia wartości merytorycznej naszego projektu i dokumentacji zachodzących reakcji chemicznych chcemy wykorzystać technologię wirtualnej rzeczywistości z użyciem gogli VR.