Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Wpływ terapii MTT na objawy żołądkowo-jelitowe i objawy kliniczne MDD u osób spożywających fluoksetynę.

Opiekun naukowy: Kamil Kwiecień

Szkoła: XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie
 
Celem projektu jest zaproponowanie sposobu, który pozwalałby całkowicie wyleczyć ciężkie zaburzenia depresyjne (ang. MDD), depresje lub znacząco i długotrwale zmniejszyć jej objawy. Sądzę, że można to osiągnąć poprzez terapie MTT, wzorowanej na przeszczepie mikrobioty kałowej (w obecności antybiotyku), inaczej nazywanym FMT (ang. fecal microbiota transplantation). Metoda opiera się na 2 częściach: analizie kału osób badanych spełniających określone kryteria oraz terapii MTT i analizie zachowania uczestników w ciągu określonego czasu. Wyniki badania pozwoliłyby stwierdzić, czy terapia może być stosowana w przypadku osób ze stwierdzoną depresją, co umożliwiłoby ograniczenie używania powszechnie znanych antydepresantów, które leczą jedynie objawy a nie przyczynę choroby.