Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Ocena sposobu żywienia i jakości życia pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit

Opiekun naukowy: prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna, Michał Sienkiewicz

Szkoła: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, II Liceum Ogólnokształcące im Jana Pawła II w Zduńskiej Woli.

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) to grupa przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego. Choroby te cechuje nawrotowy przebieg z okresami remisji i zaostrzeń, a ich patogeneza jest wieloczynnikowa. Celem projektu jest ocena sposobu żywienia i jakości życia pacjentów z NChZJ. Badania zrealizowano metodą ankietową w oparciu o autorski kwestionariusz. W badaniu wzięło udział 52 pacjentów (29 osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, 23 chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Chorzy na NChZJ cechowali się niskim spożyciem produktów z większości grup, co wydaje się korelować z niedoborami i potwierdzać nieodpowiednio zaplanowaną dietę. Dodatkowo, dzięki użytemu narzędziu, mamy nadzieję, że w przyszłości uda się opracować szczegółowe zalecenia żywieniowe dla pacjentów z NChZJ.