Opis kandydata

Udostępnij:

Natalia Milusz

Różnorodność gatunkowa dendroflory na obszarze parku "Dolinka" w Elblągu

Opiekun naukowy: Hanna Pietras

Szkoła:II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Cel pracy - przeanalizowanie różnorodności gatunkowej drzew na terenie parku „Dolinka” w Elblągu w celu ochrony cennych osobników. Oznaczono gatunki drzew(klucz Rutkowskiego), przynależność do rodzin i do grup synantropijnych-apofity, antropofity, określono liczebność, częstość występowania, wysokość(dalmierz laserowy),wiek osobników. Wykazano obecność 484 drzew(19 gatunków,11 rodzin).Najliczniej występuje lipa drobnolistna–97 drzew. W parku dominują osobniki występujące pojedynczo-47%,87% drzew to apofity. Średni wiek drzewostanu-79 lat. Wykazano umiarkowane zróżnicowanie dendroflory, obecność 1 gatunku chronionego i 3 osobników o wymiarach pomnikowych, można więc złożyć wniosek o ustanowienie pomników przyrody i utworzenie ścieżki edukacyjnej, by zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców.