Opis kandydata

Udostępnij:

Kamil Bienias, Natalia Badura

Subiektywna percepcja brzmienia klawesynu w zestawieniu z analizą dźwiękową badanego instrumentu

Opiekun naukowy: Artur Szymanek

Szkoła: Prywatne Gimnazjum Amicus w Katowicach

W naszej pracy poddane badaniu zostanie ucho ludzkie, oraz sposób przetwarzania przez niego barwy dźwięku. Badane osoby usłyszą dźwięki grane na klawesynie, a następnie opisane przez nich spostrzeżenia zostaną zestawione z wykresem wygenerowanym przez program komputerowy "Wave lob". Badanie zostanie przeprowadzone dla różnych grup wiekowych słuchaczy. Cechy dźwięku statystycznie najczęściej występujące będą zestawione z jego charakterystyką widmową. Na podstawie otrzymanych wyników można doszukać się analogii między subiektywną percepcją dźwięku i jego analizą widmową.