Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł: Badanie podstawowych parametrów biochemicznych wody i określenie ich wpływu na organizmy bezkręgowe zbiorników otwartych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic

Opiekunowie naukowi: Agnieszka Wereszczak, Jerzy Maduzia

Szkoła: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 15 w Jastrzębiu Zdroju, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

Projekt ma na celu wzbudzenie świadomości wśród dzieci, na temat bieżących problemów stanu otaczającego środowiska z wykorzystaniem technologii laboratoryjnej. Dzieci na wczesnym etapie kształcenia - mogą w sposób innowacyjny ocenić stan wód występujących w okolicy - poprzez zbadanie podstawowych parametrów biochemicznych i składu gatunkowego organizmów bezkręgowych tam występujących. Dzięki temu zapoznają się z metodami badania stanu środowiska w laboratorium biologicznym i chemicznym w ZS nr 6, co będzie rozwijać ich wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska na dalszych etapach kształcenia.