Opis kandydata

Udostępnij:

Tytuł projektu: Postaw na kiszonki

Opiekun naukowy: Marcin Kisielewski, Grażyna Linder

Szkoła: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku

Jesteśmy grupą “Kisiciele”, która potrafi ukisić wszystko, co można znaleźć na półkach w warzywniaku, na działkach i polach. Zbadaliśmy kwasowość kiszonek krok po kroku: buraków, cytryn, kapusty. Kwasowość naturalnych kiszonek porównaliśmy z kwasowością wybranych kwaszonek z półki sklepowej. Podejmujemy pracę badawczą nad ustaleniem rodzaju bakterii w naszych kiszonkach i ich długości życia. W tym celu zbadaliśmy kiszonki oraz zakwasy spektroskopem masowym. Współpracujemy ze Słupskim SANEPiDEM oraz z Akademią Pomorską. Przeprowadzone zostały też wywiady: z lekarzami, farmaceutami, psychiatrami na temat chorób, którym kiszonki mogą zapobiegać oraz na temat dobroczynnego wpływu kiszonek na organizm człowieka. Ważnym aspektem tej pracy jest także zmniejszanie  marnotrawstwa jedzenia.