Opis kandydata

Udostępnij:

Mateusz Lerke, Mateusz Kozłowski

Elektroniczny Translator Języka Migowego „ETM”

Opiekun naukowy: Barbara Polnik

Szkoła: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju

Nasz projekt to elektroniczny tłumacz języka migowego. Jak to działa? Osoba niesłysząca i niemówiąca, posługująca się językiem migowym, po nałożeniu elektronicznej rękawicy, „miga” przed włączonym translatorem ETM. Translator po rozpoznaniu ruchu przekazanego przez sieć sensorów na rękach i porównaniu go z bazą danych, zamienia informację migową na słowną, a następnie na dźwięk automatycznego tłumacza.

Odwrotnie - osoba sprawna w zakresie mowy i słuchu wprowadza do translatora ETM słownie lub tekstowo informację, która zostanie zamieniona na język migowy. Będzie to możliwe dzięki aplikacji, odpowiedzialnej za wyszukanie z bazy danych właściwych filmików w języku migowym, które ułożone i odtworzone w odpowiedniej kolejności przekażą informację osobie niesłyszącej, z którą się komunikujemy.