Opis kandydata

Udostępnij:

Kacper Sokół, Maciej Pietrewicz

Researcher

Opiekun naukowy: Grzegorz Nowik

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej

Celem naszego projektu jest stworzenie łazika geologiczno-marsjańskiego. Nasz robot mógłby służyć naukowcom w badaniu terenów niedostępnych lub niebezpiecznych dla człowieka takich jak np. skażone obszary, inne planety lub po prostu przyśpieszać ich pracę. 
Byłby w stanie pobierać próbki gleby, przeprowadzać badania, a następnie transportować je aby przeprowadzić badania w laboratorium, które nie są możliwe w terenie. Robot byłby również w stanie sprawdzać stan powietrza i wody. Wszystkie dane oraz obraz z kamer byłyby przekazywane operatorowi w czasie rzeczywistym. Sterowanie odbywałoby się za pomocą pilota wyposażonego w 3 gałki analogowe oraz przyciskiem i wyświetlaczem na dane oraz wyświetlacz do podglądu z kamer.